Kreu » Lajme

Samiti Global i Partneritetit për Qeverisje të Hapur (OGP) në Tallin, Estoni

Publikuar më: 07/09/2023


Ministri i Shtetit për Standardet e Shërbimeve, Znj. Milva Ekonomi mori pjesë në ceremoninë e zhvilluar ditën e sotme për dhënien e certifikatave të trajnimit mbi ISO 9001:2015 “Sistemet e Menaxhimit të Cilësisë” për pesë agjencitë e qeverisjes qendrore të përzgjedhura për fazën e parë, për pajisjen me Standardin ISO 9001:2015.

Publikuar më: 14/07/2023


Zhvillohet tryeza teknike për hartimin e Sistemit të Menaxhimit të Performancës me përfaqësi nga institucionet qendrore, bashkive të vendit dhe ekspertëve kombëtarë dhe ndërkombëtarë.

Publikuar më: 13/07/2023


Nënkomiteti i 11-të i Grupit të Posaçëm për Reformën e Administratës Publike (RAP)

Publikuar më: 27/06/2023


Mbahet mbledhja e radhës e Këshillit Kombëtar për Shoqërinë Civile (KKShC)

Publikuar më: 19/06/2023


“Përmirësimi i aksesit të barabartë në shërbimet publike të standardit të lartë nëpërmjet operacionit Govtech”

Publikuar më: 19/06/2023


Zhvillohet Konferenca mbi “Prokurimet e hapura dhe të qëndrueshme në Evropë”

Publikuar më: 15/06/2023


Raporti i DAP

Publikuar më: 15/06/2023


Trajnimi dy ditor me pikat fokale të OGP-së, Sekretariatit, Kabinetit të MShSSh dhe anëtarëve të shoqërisë civile

Publikuar më: 07/06/2023


Konferenca V “E Drejta për Informim – Hapje, Transparencë, Digjitalizim”

Publikuar më: 06/06/2023