Publikuar më: 25/11/2022

FJALA NE TAKIMIN MBI STUDIMIN E INDEKSIT TE KENAQESISE SE PACIENTIT

Zmadho tekstin Zvogëlo tekstin

Përshëndetje të gjithëve,
Faleminderit e dashur Ogerta që më bëre pjesë te këtij takimi,
Faleminderit shumë Denis, për këto rezltate që ndave me ne sot,
Kur bëhet një vrojtim si ky të lindin natyrshëm dy pyetje, që në fakt janë shumë të rëndësishme kur operohet me pacientët. E para pyetje ka të bëjë me eksperiencën, që ka fituar pacienti kur shkon në qendrën shëndetësore. E dyta ka të bëjë me kënaqësinë e tij nga shërbimi që ka marrë. Eksperienca e tij lidhet me atë çka ofrohet nga shërbimi shëndetësor në çdo hallkë, pra si ai duhet ta marrë shërbimin – e thënë ndryshe ndjekja e protokollit mjekësor. Ndërsa, kënaqësia është ajo me të cilën ai pret që t’i jepet ky shërbim. Dhe në fakt midis kënaqësisë dhe eksperiencës gjithmonë ka një situatë që mund të jetë edhe pozitive, edhe negative në qasje. Në një kuptim, qasja që mund të kemi ndaj eksperiencës mund të jetë e tillë që për shembull; imagjinoni dy pacientë që shkojnë dhe marrin të njëjtin shërbim në të njëjtin vend, protokolli mjekësor kryhet njësoj, ai ka pritur që mjeku t’i flasë ëmbël, ta suportojë duke i thënë që procedura është e lehtë dhe mendon që shërbimi është ekselent. Ndërsa një pacient tjetër, mund të mos ketë pasur të njëjtin suport emocional nga mjeku, por protokolli ka qenë i njëjtë. Në këto rrethana ai mendon se shërbimi nuk është kryer si duhet. Kufijtë midis asaj që pret dhe asaj që kryhet janë kufij subjektiv dhe nuk është shumë e lehtë t’i masësh. Është mjaft e rëndësishme që ju e kemi filluar këtë proces, sepse në momentin që bëhet për herë të parë kërkon që të realizohet në mënyrë të vazhdueshme. Mbajtja e përsëritur e këtij vrojtimi të kënaqësisë është shumë e rëndësishme për vetë sistemin.
Duke parë literaturën për këtë vrojtim, ka diçka shumë të rëndësishme për punën tuaj të ardhshme se si do të përdoren të dhënat e mbledhura. Ky vrojtim do të shërbejë shumë mirë:
1. Së pari, për përmirësimin e punës së përditshme, në se vërehet se kënaqësia është në nivele të larta pa dyshim që ndryshimi do pasqyrohet me pikë përqindje në rritje.
2. Së dyti, duke patur një vrojtim si ky kuptohet më mirë shkalla e mbulimit të situatës shëndetësore të popullatës, por ju për këtë bëni dhe vrojtime të tjera. Sample është bërë nga HAP për tre zonat që mbulon projekti HAP, por ndërkohë ISHP bën vrojtime dhe më të thella se sa tre zonat e HAP. Po ashtu, është shumë të rëndësishme që në matjen e situatës shëndetësore të popullatës të kombinohen të dhëna të ndryshme.
3. Së treti, unë besoj që do të jetë mjet i mirë në analizën e kostove. Edhe Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor do t’i shërbejë ky vrojtim, sepse do të japë një pasqyrim se si mund të angazhohen më mirë paratë për disa shërbime. Këto të dhëna do të kombinohen me të dhëna të tjera, që vijnë nga burime jashtë fushës së shëndetësisë për ta kuptuar se si mund ta bëjmë edhe më efikas shërbimin ndaj pacientit.
Por, ama është shumë e rëndësishme që ne të japim në komunikim publik mesazhin që për ne duhet gjithmonë që të dëgjohet zëri i pacientit. Kjo, sepse zëri i pacientit dhe stakeholders-ave është zëri që orienton dhe rregullon politikat tona.
Ka disa kohë që Ministria e Shtetit për Standartet e Shërbimeve është caktuar të bashkëdrejtojë punën mbi Partneritetin për Qeverisjen e Hapur. Ne këtë kuadër unë ju bëj thirrje dhe në emër të OGP-së, që këtë aktivitet që keni nisur ta vazhdoni, sepse është një mënyrë e mirë për të dëgjuar zërin e stakeholders-ave. Gjithashtu në kuadër të OGP duhet të sigurohet një strukturë për komunikim të rregullt, shumëpalësh midis qeverisë dhe aktorëve kryesorë të shoqërisë civile, duke mundësuar transparencë, përgjegjshmëri, forma inovatore për një politikbërje më gjithëpërfshirëse.
Ndaj ju ftoj që si aktorë kryesorë është mirë të angazhoheni për të ndihmuar orientimin e politikës tonë shëndetësore dhe kujdesin tonë ndaj pacientit.
Këto janë mesazhet e mia.
Ju falenderoj shumë për ndarjen e rezultateve me ne!