Publikuar më: 25/11/2022

NË TAKIMIN MBI STUDIMIN E INDEKSIT TË KËNAQËSISË SË PACIENTIT

Zmadho tekstin Zvogëlo tekstin

Publikim

E ftuar në prezantimin për herë të parë të një studimi për matjen e nivelit të kënaqshmërisë së pacientëve në kujdesin shëndetësor parësor.

**Çdo përpjekje dhe punë e përditshme e strukturave të shëndetësisë për përmirësimin e infrastrukturës, për forcimin e burimeve njerëzore dhe rritjen e aksesit në shërbime ka në fokus garantimin e kujdesit cilësor për qytetarët, duke nisur nga porta e parë e ofrimit të shërbimit shëndetësor.