OGP

Zmadho tekstin Zvogëlo tekstin

Publikim

Misioni

Komiteti Shumë-Palësh mbi Partneritetin për Qeverisje të Hapur ka për qëllim të sigurojë një dialog konstruktiv dhe të hapur midis Qeverisë së Shqipërisë dhe palëve të interesuara të Shoqërisë Civile dhe aktorëve të tjerë si akademia, sektori privat.

Krijimi i Komitetit Shumë-Palësh të Këshillimit Kombëtar për Qeverisje të Hapur siguron një strukturë formale për komunikim të rregullt, shumëpalësh dhe bashkë-bërje midis qeverisë dhe aktorëve kryesorë të shoqërisë civile dhe palëve të tjera jo qeveritare. Ky proces është krijuar për të arritur përfitime reale në transparencë, përgjegjshmëri, pjesëmarrje dhe konsultim.

Komiteti Shumë-Palësh i Këshillimit Kombëtar për Qeverisje të Hapur (“Komiteti”) siguron takime të rregullta për të promovuar dialogun mes palëve të interesuara mbi politikat e hapura të qeverisë, këshillimin kombëtar me fokus në zhvillimin, zbatimin dhe vlerësimin e Veprimit Kombëtar të Partneritetit për Qeverinë e Hapur. Këshillimi është konsultativ, me fokus në ndërtimin e konsensusit, veprimeve kolegjiale dhe bashkë-krijimin. I informuar nga standardet e pjesëmarrjes dhe bashkë-krijimit të Qeverisjes së Hapur (OGP), ky mekanizëm dialogu pritet të zhvillojë dhe thellojë bashkëpunimin me anëtarët e Këshillit dhe palët e tjera të interesuara të angazhuara.

Komiteti promovon një anëtarësim shumë efektiv, jopartiak, të larmishëm për të mbështetur në dialogun gjithëpërfshirës.

Komiteti është vetëm një element i angazhimit të qeverisë për t’u konsultuar dhe këshilluar gjerësisht me palët e interesuara për çështje të hapura të qeverisë, përfshirë siç kërkohet nga Iniciativa Globale (OGP) dhe ka për qëllim të plotësojë, jo të zëvendësojë, mjete të tjera të konsultimit.

Ky dokument përshkruan anëtarësimin, aktivitetet, rregullat dhe proceset e Komitetit. Detajet e procesit do të bien dakord nga anëtarët e Komitetit në mënyrë të vazhdueshme (p.sh. metoda specifike etj). Kjo rregullore mund të ndryshohet bazuar në mësimet e marra si pjesë e rishikimit të përshkruar në seksionin e Vlerësimit.

Për më tepër informacion në faqen:

logo

 • Plani Kombëtar i Veprimit_OGP 2020-2022

 • Njoftime
  • Samiti Global i Partneritetit për Qeverisje të Hapur (OGP) në Tallin, Estoni Më shumë...
  • Ministri i Shtetit për Standardet e Shërbimeve, Znj. Milva Ekonomi mori pjesë në c... Më shumë...
  • Zhvillohet tryeza teknike për hartimin e Sistemit të Menaxhimit të Performancës me... Më shumë...
  • Nënkomiteti i 11-të i Grupit të Posaçëm për Reformën e Administratës Publike (RAP) Më shumë...
  • Mbahet mbledhja e radhës e Këshillit Kombëtar për Shoqërinë Civile (KKShC) Më shumë...