Publikuar më: 15/11/2022

Shqipëria, 1 vit kryesim të Bordit Drejtues të ReSPA

Zmadho tekstin Zvogëlo tekstin

Publikim

U mblodh në Tiranë Bordi Drejtues i ReSPA, i cili për një vit kryesohej nga Shqipëria, nën drejtimin e Ministres së Shtetit për Standardet e Shërbimeve Milva Ekonomi. Me praninë e anëtarëve të tjerë të këtij bordi si Josip Grubeša, Ministër i Drejtësisë i Bosnje dhe Hercegovinës, Marash Dukaj, Ministër i Administratës Publike i Malit të Zi, Aleksandër Bajdevski, zëvendësministër i Ministrisë së Shoqërisë Informative dhe Administratës, Maqedonia e Veriut, si dhe përfaqësues të lartë të Komisionit Evropian dhe anëtarë të Bordit.Gjatë takimit u vlerësuan arritjet e ReSPA dhe rezultatet e prekshme të saj me impakt në të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor në këtë periudhë kohore.

Ministrja Ekonomi e vlerësoi të sukseshëm drejtimin e këtij bordi nga ana e Shqipërisë, duke luajtur një rol të rëndësishëm në thellimin e bashkëpunimit rajonal në këtë drejtim. Gjatë këto 12 muajve vendi ynë ishte qendra e diskutimit të reformave dhe strategjive që po ndërmerren në rajon mbi përmirësimin e administratës publike dhe ofrimit të shërbimeve ndaj publikut, edhe në kushtet e reja globale dhe rajonale. Ministrja Ekonomi falenderoi drejtuesen e ReSPA, Maja Handjiska-Trendafilova dhe ekipin e saj për punën e kryer dhe i siguroi për mbështetjen e vazhdueshme.

Nga ana e saj Znj. Handjiska-Trendafilova tha se: “Ky vit shënohet si një nga vitet vendimtare për orientimin e mëtejshëm strategjik të ReSPA. Ministrat nga anëtarët e ReSPA-s miratuan plotësisht Marrëveshjen dhe mandatin ReSPA deri në vitin 2031 dhe miratuan Strategjinë e rishikuar ReSPA 2019-2024, ndërsa Komisioni Evropian dëshmoi angazhim dhe mbështetje në shkallë të plotë në kuadrin e grantit të ardhshëm të 5-të të veprimit të KE-së 2023-2025. Këto rezultate nuk mund të arriheshin pa mbështetjen e fortë dhe bashkëpunimin e madh të përfaqësuesve qeveritarë të përfshirë në strukturat qeverisëse të ReSPA, grupeve të punës, oficerëve ndërlidhës, përfaqësuesve të BE-së, ekspertëve të shumtë të angazhuar në fusha të ndryshme, si dhe ekipit të jashtëzakonshëm ReSPA”.

Tradicionalisht, ky takim shërben për anëtarët e ReSPA për të dorëzuar dhe marrë përsipër kryesimin vjetor të këtij bordi. Këtë herë, Ministrja Milva Ekonomi, Kryetare e Bordit Drejtues, ia dorëzoi kryesimin e ReSPA ministrit Josip Grubesha, i cili siguroi se Bosnja dhe Hercegovina do të bashkëpunojë ngushtë me ReSPA dhe do të investojë përpjekje thelbësore për të forcuar më tej misionin dhe veprimet e ReSPA në rajon gjatë Bosnjës. dhe kryesimi i Hercegovinës.